Skip to main content

Arcadahallen

- Framtidens idrottshall

En topputrustad idrottshall byggd på fem våningar av studentbostäder!

Arcadahallen består av ett modernt gym, ett topputrustat testlaboratorium och en idrottshall för bollsporter och redskapsgymnastik. Gymmet är utrustat med tidsenliga redskap som stöder dagens träningsmetoder. I testlaboratoriet kan mångsidiga konditionstestningar utföras: syreupptagningstest, kroppssammansättningsmätning och olika typer av muskel- och hopptest. Idrottshallen är i sin tur byggd med fokus på att stödja träning av färdigheter som behövs vid olika sporter.

Bekanta dig med våra tjänster

Vill du hyra utrymmen eller har du frågor?

Tag kontakt!
Arcadahallen idrottshall

Arcadahallen utgör en unik träningsplats

Idrottshallen och gymmet erbjuder högklassiga och ändamålsenliga utrymmen för utbildningarna inom hälsa och välfärd på Arcada, främst idrottsinstruktörerna och fysioterapeuterna. Testlaboratoriet stöder undervisningen och forskningen inom idrott, rörelse och motion.

Samtidigt betjänar Arcadahallen även närområdet, då idrottshallen hyrs ut till externa gäster. Testlaboratoriet är anpassat för att ta emot en bred grupp med kunder och konditionsmätningarna kan beställas till ett förmånligt pris. I dagsläget är det endast Arcada studerande och personal som kan använda gymmet.

Tjänster

Gym

Gym

Träna med utsikt över hela Arabiastranden! På sjunde våningen ligger Arcadahallens gym, som planerats för att passa både högnivåträning samt vanliga motionärer. Gymmet är för tillfället endast tillgängligt för Arcadas studerande samt personal.

Läs mer
Bollhall / Gymnastiksal

Bollhall / Gymnastiksal

Idrottshallen motsvarar till sin storlek en fullstor basketplan och det ljusa och luftiga utrymmet lämpar sig för bollsporter, redskapsgymnastik och gruppträning. Föreningar och övriga grupper är välkomna att ta kontakt i frågor om uthyrning.

Läs mer
Testlabbet

Testlabbet

Testutbudet är mångsidigt och enskilda test kan skräddarsys enligt kundens behov. Testen utförs under övervakning av experter.

Läs mer