Skip to main content

Bollhall / Gymnastiksal

Idrottshallen betjänar en bred målgrupp

Idrottshallen motsvarar till sin storlek en fullstor basketplan och det ljusa och luftiga utrymmet lämpar sig för bollsporter, redskapsgymnastik och gruppträning.

Hallen kan endast bokas för återkommande bokningar under en längre tidsperiod, t.ex. terminsvis. All idrottsutrustning ingår i hyran och det är även möjligt att förvara egen utrustning i hallen. Hallen har även AV-utrustning.

Hallen används i Arcadas undervisningen för utbildningarna inom hälsa och välfärd.

Förfrågningar gällande reservation och priser bör sändas till info@arcadanova.fi.

Har du frågor? Tag kontakt!

I hallen finns utrustning för bland annat följande idrottsgrenar:

  • Korgboll
  • Handboll
  • Innebandy
  • Badminton
  • Volleyboll
  • Redskapsgymnastik
  • Gruppträning