Skip to main content

Dataskydd

1. Registeransvarig och personuppgiftsansvarig kontaktperson:

Fastighets Ab Arcada Nova, vd Jörgen Wiik 029428 2805

 

2. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet är att kunna upprätthålla kundkontakt, tillhandahålla tjänster samt sköta kommunikation i anslutning till kundförhållandet. Uppgifter samlas även in via google analytics och kakor ”cookies” för att följa med webbsidans besökstrafik och övrig statistik.

 

3. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Den registeransvariges berättigade intresse utgör rättslig grund för behandlingen av personuppgifter på basis av kundförhållandet mellan den registrerade och register-, och personuppgiftsansvarige.

 

4. Kategorier av personuppgifter och uppgifternas lagringstid

Namn, personbeteckning, telefonnummer, epost-adress, faktureringsadress, hemadress, motsvarande uppgifter till föreningar, information som samlas in via kakor och google analytics, det elektroniska formuläret via webbsidan och annan möjlig information som samlas in med den registrerades samtycke.

Uppgifterna sparas under kundförhållandet och tre månader efter kundförhållandets upphörande.

 

5. IT-system som används för behandling av personuppgifter

Fastighets Ab Arcada Novas interna kanaler, så som e-post och övriga kanaler.

 

6. Datakällor

Uppgifterna fås från den registrerade själv, antingen per e-post, det elektroniska formuläret på webbsidan eller via telefon. Besök på webbplatsen samlar in information via google analytics och kakor.

 

7. Mottagare av personuppgifter

Uppgifterna behandlas i regel av anställda vid Fastighets Ab Arcada Nova samt Yrkeshögskolan Arcada Ab. Systemleverantören Kajahdus Oy (leverantörens representant) mottar även information via kakor och google analytics.

 

8. Överföring av personuppgifter utanför EU och EES och grunderna till överföringen

Data överförs inte i regel till utomstående. Data kan överföras till myndigheter när behörig myndighet så förutsätter.

 

9. Principer för skyddet av registret

Alla uppgifter i registret behandlas konfidentiellt och endast av de anställda och dess partners till vars arbetsuppgift det hör. Varje person har rätt att granska den information som registret har om personen i fråga, samt be om borttagning av personuppgifter som berör denna från registret. Förfrågningar om dataskydd riktas till personuppgiftsansvarige Jörgen Wiik (029428 2805).