Skip to main content

Gym

Modernt gym med många möjligheter

Träna med utsikt över hela Arabiastranden! På sjunde våningen ligger Arcadahallens gym, som planerats för att passa både högnivåträning samt vanliga motionärer.

Gymmet erbjuder möjlighet till mångsidig och varierande användning och har utrustats med de senaste träningsredskapen. I gymmet finns träningsmaskiner, fria vikter samt bänkar och ställningar, vilket gör att det lämpar sig både för funktionell träning och för mera traditionella träningsmetoder.

Arcadas blivande idrottsinstruktörer och fysioterapeuter använder sig av gymmet i sin undervisning.

Gymmet är i dagsläget endast öppet för studerande på Arcada samt dess personal. Priser och övrig information såsom hur man får åtkomst till gymmet hittas på Arcadas interna kanaler. 

Du tar dig till gymmet antingen med hiss eller trappor upp till sjätte våningen. Där kommer du in till aulan med din flexnyckel. Till höger i aulan finns omklädningsrum. Från aulan tar du sedan trappan upp en våning och du är vid gymmet. 

Har du frågor? Tag kontakt!

Gym